Tag Archives: พ่นหมอก

สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้นั้นคือหัวพ่นหมอก

ก่อนจะถึงการเลือกหัวพ่นหมอกของระบบพ่นหมอกเป็นระบบที่จำลองการทำให้ละอองน้ำมีความละเอียดใกล้เคียงกับหมอก มาทราบประโยชน์ของระบบพ่นหมอก คือ ช่วยลดความร้อน เพิ่มความชุ่มชื้น ซึ่งทั้งสองอย่างเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้มีผลผลิตมากที่สุด เพราะว่าระบบพ่นหมอกเป็นการจำลองสภาวะอากาศให้เหมาะสมกับการเพาะเห็ด ทำให้เราสามารถใช้พื้นที่ที่เรามีอยู่เพาะเห็ดได้ โดยการทำงานระบบพ่นหมอก นั้นทำงานโดยการทำให้น้ำแตกกระจายเป็นละอองน้ำขนาดเล็กมากๆจนดูคล้ายกับหมอก และละอองน้ำที่เล็กมากๆ โดยผ่านทางหัวพ่นหมอก และสามารถระเหยไปได้อย่างรวดเร็วทำให้สามารถลดอุณหภูมิในบริเวณที่เราเพาะเห็ดได้เป็นอย่างดี ละอองน้ำเล็กๆเหล่านี้ก็จะทำให้ความชื้นในโรงเพาะเห็ดของเรามีความชื้นที่เหมาะสมโดยไม่เปียกจนทำให้เห็ดเน่า ซึ่งถ้าเราใช้การรดน้ำทั่วไปจะทำให้น้ำไปขังอยู่ในขวดเพาะเห็ดจะทำให้เห็ดเน่าได้ โดยสิ่งที่สำคัญที่ไม่สามารถขาดไปได้ในการทำงานของระบบพ่นหมอก นั้นก็คือ หัวพ่นหมอก ซึ่งตัวหัวพ่นหมอกจะทำหน้าที่พ่นละอองหมอกให้ฟุ้งไปในอากาศให้ไอน้ำนั้นกระจายได้อย่างทั่วถึงตามความต้องการและการเลือกใช้งานหัวพ่นหมอกของเราเองได้

Posted in เครื่องอำนวยความสะดวก | Tagged , , | Comments Off on สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้นั้นคือหัวพ่นหมอก