Tag Archives: ขายเครื่ิองสแกนลายนิ้วมือ

ทำไมต้องใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

ปัจจุบัน การรู้จำอัตลักษณ์บุคคลด้วยภาพลายนิ้วมือเข้ามามีบทบาทสำคัญกับชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น เช่น การใช้ภาพลายนิ้วมือ เพื่อพิสูจน์หรือยืนยันความเป็นตัวตนของบุคคลนั้นๆ ในระหว่างขั้นตอนการทำบัตรประชาชนใหม่ (ID smart card) การทำหนังสือเดินทาง (E-Passport) ตลอดจนการทำหนังสือผ่านทาง (Boarding Pass) ซึ่งในอนาคตจะรวมไปถึงการทำบัตรประกันสังคม บัตรแรงงานต่างด้าว และนอกจากนี้ การตรวจสอบภาพลายนิ้วมือแฝงที่ถูกทิ้งไว้ในสถานที่เกิดเหตุ ยังช่วยในการติดตามสืบค้นอาชญากรซึ่งจะสร้างความสะดวกและรวดเร็วขึ้นอีกด้วย การสแกนลายนิ้วมือนั้นนับว่าเป็นวิธีที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน เนื่องจากลายนิ้วมือคนแต่ละคนจะไม่เหมือนกันและลายนิ้วมือคนจะไม่เปลี่ยนแม้อายุมากขึ้น ลายนิ้วมือของคนเกิดขึ้นนับตั้งแต่เป็นทารกอยู่ในครรภ์มารดาเป็นเวลา 7 เดือน ก็จะมีลายนิ้วมือเกิดขึ้นเป็นของตัวเอง เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ลายนิ้วมือก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลง และเมื่อพบอุบัติเหตุกับลายนิ้วมือร่างกายเราก็จะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเองได้ ทำให้ลายนิ้วมือเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกในการใช้เพื่อระบุตัวบุคคลนั้นๆ ได้อย่างแท้จริง ซึ่งเครื่องแสกนลายนิ้วมือนั้นก็มีให้เลือกแล้วแต่ลักษณะการใช้งาน ระบบการรู้จำบุคคลด้วยลายนิ้วมือ มีการพัฒนา 3 ขั้นตอนสำคัญ ประกอบด้วย   ส่วนการปรับปรุงคุณภาพภาพลายนิ้วมือ (Fingerprint Image Enhancement) … Continue reading

Posted in สุขภาพ | Tagged , , | Comments Off on ทำไมต้องใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ